کارکنان شعبه :

مدیر شعبه : جناب آقاي شیداله محمودی

مسئول مالی : جناب آقاي آقامحسنی

کارشناس مالی : سرکار خانم نوعپرست

مسئول امور وام : سرکار خانم دهقانی

مسئول وصول مطالبات : جناب آقای اکبری

متصدی امور سهام : جناب آقای حسین زاده

کارشناس سیستم جزء : سرکار خانم احمدیان


آدرس: تهران، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر، نرسیده به زرتشت، روبروی سینما آفریقا، پلاک 1813 ، سازمان مرکزی تعاون روستایی، طبقه همکف ،

تلفن: 88383105 -88383107 - 88383108

کد پستی : 1594811169

آدرس پست الکترونیکی : Tej.markazi@gmail.com

  

گزارش عملکرد شعبه مرکزی ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت