افتتاح حساب پس اندازقرض الحسنه تعاونی .

هر عضو میتواند یک فقره حساب پس انداز قرض الحسنه مخصوص این تعاونی داشته باشد. به دارندگان این حساب باداشتن حداقل موجودی که اول هر دوره ابلاغ میگردد روزشماربه ازاء هر 100000ریال یک امتیاز تعلق ودر پایان دوره به قید قرعه وبرخورداری از شانس جوایز ارزنده ای تعلق میگیرد.( لازم به ذکر است قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه سالی یکبار انجام میشود )

برای مشاهده آخرین اطلاعات قرعه کشی وبرندگان جوایز در منوی سایت به بخش "درباره شرکت" > "آمارها"  مراجعه شود.

 

لوگوی شرکت

نام شرکت