فرم تکمیل اطلاعات اعضا
CAPTCHA code

نکات مهم در تکمیل اطلاعات :

1. اطلاعات عضو باید به صورت کامل وارد شود.

2. رمز دوم مندرج در فیش ارسالی میباشد که تنها یکبار قابل استفاده می باشد

3. پس از تکمیل فرم ، مدارک شناسایی عضو باید به شعبه ارائه شود .

4. ثبت ایمیل جهت سهولت در ارتباط با شعبه ضروری است.