درباره سامانه
این سامانه جهت ارائه خدمات غیر حضوری مبتنی بر وب برای اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهادکشاورزی در شعب مختلف راه اندازی شده است. خواهشمند است جهت استفاده از امکانات مذکور شماره عضویت خود را درج نمایید .